מבצעים ומחירי השקה

במבצע    16,200 

  7,995 

במבצע    16,000 

  7,995 

ש"ח בלבד

במבצע    12,000 

  5,999 

במבצע    10,995 

  4,999 

ש"ח בלבד

במבצע    10,995 

  5,499 

ש"ח בלבד

במבצע    15,995 

  9,999 

ש"ח בלבד

במבצע    20,050 

  9,999 

ש"ח בלבד

ש"ח בלבד

ש"ח בלבד